Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Rodinné právo

Potřebujete se rozvést a hledáte rozvodového právníka pro rychlé a důstojné vyřešení věci?

Podáme za Vás návrh na rozvedení manželství a zastoupíme Vás u rozvodů sporných i nesporných.

  • Zprostředkováváme jednání a prosazujeme Vaše práva při majetkovém vyrovnání.
  • Hájíme práva Vašich dětí při úpravě poměrů nezletilých po dobu rozvodového řízení i po jeho skončení.
  • Prosazujeme nároky rozváděného manžela i dětí při stanovování výše výživného.

Potřebujete vypořádat společné jmění manželů?

  • Pomůžeme Vám a zastoupíme Vás v jednáních i řízeních, ve kterých budeme prosazovat Vaše nároky a hájit Vaše práva.
  • Sepíšeme za Vás dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

Chcete svěřit dítě do péče, určit či změnit výši výživného na něj i na Vás, či jinak upravit a zabezpečit jeho či Vaše poměry?

  • Zprostředkujeme jednání, sepíšeme dohodu, či podáme návrh na stanovení předběžného opatření, zastoupíme Vás v souvisejících řízeních.

Je výživné na Vaše dítě nedostatečné?

Vypracujeme a podáme za Vás návrh na stanovení vyššího výživného soudem.

V rámci rodinného práva poskytujeme tyto služby

  • Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
  • Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
  • Zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
  • Zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Další služby advokátní kanceláře

Obchodní právo a právo obchodních společností   Procesní právo   Rodinné právo   Trestní právo   Insolvenční právo   Občanské právo   Právo duševního vlastnictví   Správní právo   Pracovní právo  

Máte zájem o naše služby v oblasti rodinného práva?

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská