Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Občanské právo

Prodáváte nebo kupujete byt či jinou nemovitost?

Vyhotovíme Vám kupní smlouvu a zastoupíme Vás v řízení před katastrálním úřadem.

Nevíte si rady s pronájmem nemovitých či movitých věcí?

Poskytneme Vám veškeré právní poradenství a zpracujeme nájemní smlouvy přizpůsobené Vašim potřebám.

Máte dlužníka?

Pomůžeme Vám s vymožením dluhů a zastoupíme Vás v soudním řízení.

Přejete si zabezpečit své blízké pro případ Vaší smrti?

Poradíme Vám se závětí či odkazem, nebo Vám vypracujeme dědickou smlouvu.

Stali jste se dědicem? Vedete spor s ostatními dědici?

Poskytneme Vám právní zastoupení.

Dále poskytujeme také služby advokátní úschovy…

Zajistíme Vám úschovu listin, cenných papírů či finančních prostředků.

V rámci občanského práva poskytujeme tyto služby

  • Smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
  • Prohlášení vlastníka budovy
  • Zástavní smlouvy
  • Smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady
  • Nájemní vztahy týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
  • Náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody
  • Smlouvy o výstavbě

Další služby advokátní kanceláře

Obchodní právo a právo obchodních společností   Procesní právo   Rodinné právo   Trestní právo   Insolvenční právo   Občanské právo   Právo duševního vlastnictví   Správní právo   Pracovní právo  

Máte zájem o naše služby v oblasti občanského práva?

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská