Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Obchodní právo a právo obchodních společností

Chcete založit obchodní společnost?

Zajistíme vyhotovení veškeré potřebné dokumentace a poskytneme Vám konzultace při zakládání Vaší společnosti, zastoupíme Vás u soudů a správních orgánů.

Budete měnit právní formu společnosti?

Přeměnu pro Vás zpracujeme.

Plánujete změnit zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu nebo stanovy?

Poskytneme Vám konzultace ohledně změn a zajistíme vyhotovení veškerých potřebných dokumentů.

Potřebujete poradit s uzavíráním smluv při provozu podniku?

Poskytujeme komplexní zpracování a revize obchodních smluv podnikatelů, jakými jsou typicky smlouvy kupní, nájemní či smlouvy o dílo.

Máte pocit, že někdo neoprávněně užívá Vaše obchodní jméno, přiživuje se na Vaší pověsti, porušuje Vaše obchodní tajemství?

Poskytneme Vám konzultaci a komplexní právní poradenství.

Chcete ukončit svoji podnikatelskou činnost?

Pomůžeme Vám s likvidací Vaší společnosti.

Prodáváte obchodní závod nebo jeho část?

Poskytujeme odborné právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, včetně komplexního zpracování jejich projektů a právní due diligence.

V rámci obchodního práva a práva obchodních společností poskytujeme tyto služby

 • Zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • Organizace a řízení valných hromad
 • Všechny formy přeměn společností
 • Zakládaní evropských společností (SE)
 • Právní due diligence
 • Změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti apod.
 • Poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků
 • Zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • Sepisy právních rozborů a stanovisek
 • Likvidace a zrušení společností a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • Poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • Změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • Problematika cenných papírů (směnky, šeky)
 • Úschova cenných papírů a jiných listin
 • Ochrana před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)

Další služby advokátní kanceláře

Obchodní právo a právo obchodních společností   Procesní právo   Rodinné právo   Trestní právo   Insolvenční právo   Občanské právo   Právo duševního vlastnictví   Správní právo   Pracovní právo  

Máte zájem o naše služby v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností?

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská