Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Insolvenční právo

Přejete si podat insolvenční návrh na svého dlužníka?

Zpracujeme jej za Vás.

Je Váš dlužník v úpadku?

Zpracujeme přihlášku Vaší pohledávky do insolvenčního řízení a zajistíme Vám právní zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení.

Hrozí Vaší společnosti úpadek?

Zprostředkujeme jednání s věřiteli s cílem odvrácení úpadku.

Ocitli jste se v dluhové pasti?

Poskytneme Vám komplexní právní služby v oblasti osobního bankrotu a oddlužení

Byl Váš majetek neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty?

Vypracujeme vylučovací žalobu a zastoupíme Vás v incidenčním sporu.

V rámci insolvenčního práva poskytujeme tyto služby

  • Insolvenční návrhy
  • Zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
  • Zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
  • Zastupování v incidenčních sporech
  • Poradenství společnostem ohroženým úpadkem

Další služby advokátní kanceláře

Obchodní právo a právo obchodních společností   Procesní právo   Rodinné právo   Trestní právo   Insolvenční právo   Občanské právo   Právo duševního vlastnictví   Správní právo   Pracovní právo  

Máte zájem o naše služby v oblasti insolvenčního práva?

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská