Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Procesní právo

Hrozí Vám exekuce?

Zprostředkujeme jednání s věřiteli s cílem jejího odvrácení.

V rámci procesního práva poskytujeme tyto služby

  • Řízení před obchodním rejstříkem
  • Řízení před katastrálním úřadem
  • Řízení před živnostenským úřadem
  • Jiná správní řízení
  • Občanské soudní řízení
  • Rozhodčí řízení
  • Ústavní stížnosti

Další služby advokátní kanceláře

Obchodní právo a právo obchodních společností   Procesní právo   Rodinné právo   Trestní právo   Insolvenční právo   Občanské právo   Právo duševního vlastnictví   Správní právo   Pracovní právo  

Máte zájem o naše služby v oblasti procesního práva?

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská