Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Programy a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

V souvislosti s krizovými opatřeními vlády, které omezily nebo zakázaly určité podnikatelské činnosti byla přijata také usnesení na podporu postižených segmentů ekonomiky. Podporující programy a úlevy pro podnikatele jsou tématem tohoto článku.

Program Antivirus

Vláda schválila prodloužení režimu A a režimu B programu Antivirus. Režim A byl schválen usnesením vlády ze dne 14.10.2020 č. 1039 a Režim B usnesením vlády ze dne 26. října 2020 č. 1098, prodloužení obou režimů navrhla  ministryně Jana Maláčová.

Režim A je podporou pro podnikatele, kteří byli nuceni uzavřít nebo omezit provoz kvůli usnesením vlády, tedy ti, u kterých vznikla překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 Zákoníku práce. Režim A byl prodloužen do konce roku a byla zvýšena výše náhrad mezd.  Zaměstnavatelé měli původně nárok na 80 % nákladů náhrady mezd, maximálně však do výše 39.000, – Kč na jednoho zaměstnance, usnesením vláda navýšila nárok zaměstnavatele na proplacení 100 % nákladů na náhrady mezd a maximální výše byla určena na 50.000, – Kč na zaměstnance. Režim A se týká také náhrady mezd u zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa dle § 192 Zákoníku práce, v těchto případech ovšem zůstává náhrada mzdy na původních 80 %.

Režim B podle, kterého jsou propláceny mzdy zaměstnavatelům, kteří byli nepřímo ovlivněni koronavirem a u nichž nastaly překážky v práci podle § 207 – § 209 Zákoníku práce, tedy například omezením odbytu a omezením vstupů, byl prodloužen usnesením taktéž do konce roku. Na rozdíl od režimu A se však výše proplacených náhrad mezd nemění a zůstává na 60 % s maximální výší 29.000, – Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Více o programu Antivirus se můžete dočíst na našem webu: https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/program-antivirus/

Usnesení vlády ze dne 14.10.2020 č. 1039 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE8W3

Usnesení vlády ze dne 26.10:2020 č. 1098 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSLH923

Program COVID – nájemné

Usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020 mohou podnikatelé, kterým vláda nařídila zavření nebo omezení provozu, žádat od 21. října 2020 o příspěvek na komerční nájem za měsíce červenec, srpen a září 2020. Nesmí však být v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným institucím (např. Finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny a dále). Žádosti je možné podávat do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného na webu mpo.cz. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období a nově není vyžadována účast pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Doložit je třeba mimo jiné Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.

Usnesení vlády ze dne 14.10.2020 č. 1037 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE4U8

Rozhodnutí o prominutí daní

Na základě usnesení vlády ze dne 14. října 2020 č. 1041 vydala ministryně financí rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla omezena či zakázána usnesením vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021:

  • úrok z prodlení u DPH v období října až prosince 2020, podmínkou je zaplacení daně do konce roku 2020,
  • zálohy na dani z příjmu fyzických a právnických osob a na dani silniční splatné v prosinci 2020.

Dále ministryně financí vydala rozhodnutí o prominutí daně z DPH za bezúplatné dodání

  • bezúplatné dodání základních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 a
  • bezúplatné dodání služeb a zboží poskytovatelům zdravotních služeb, složkám integrovaného záchranného systému, armádě České republiky a zařízením sociálních služeb v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020.

Rozhodnutí ministryně financí jsou zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 a 25/2020.

Usnesení vlády ze dne 14.10.2020 č. 1041 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNEC3Z

 

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská