Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 18.září 2020 návrh zákona, který zrušil dosavadní Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto počinem byl dovršen dlouho projednávaný a diskutovaný legislativní proces, kterým došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, pokud odhlédneme od skutečnosti, že předmětný zákon ještě čeká na svou publikaci ve Sbírce zákonů.

Ohledně návrhu zákona, kterým se má zrušit daň z nabytí nemovitosti jsme Vás informovali na našich sociálních sítí a webu již v květnu tohoto roku, a to i ve vztahu k dani z příjmu. Tehdy jsme Vám naznačili, jakým způsobem měl být vládní návrh předmětného zákona koncipován. Návrh zákona se zabýval dvěma variantami působení, přičemž ty počítaly se zpětnou účinností zákona. Potvrdila se ta avizovaná varianta působení, že pokud Vám byl povolen vklad na katastr nemovitostí v průběhu prosince 2019 a později, nemusíte již platit daň z nabytí nemovitých věcí. Zákon počítá i se všeobecným prominutím při podávání daňového přiznání, a to až do konce roku 2020, včetně placení této daně, pokud byl vklad do katastru nemovitostí povolen od 1.12.2019. Pokud jste však daň z nabytí nemovitosti s předstihem zaplatili, nezoufejte, neboť můžete požádat správce daně o vrácení přeplatku na dani, který tímto vzniknul.

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti je však nutné vzít v potaz i situaci kolem daně z příjmu fyzických a právnických osob. Zde totiž dochází ke změně, která může pomoci zejména mladým lidem při snaze získat vlastní bydlení. Prodlužuje se totiž tzv. časový test. Pro upřesnění, dle dosud platné právní úpravy byl zisk z prodeje těchto nemovitostí osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, pokud od nabytí vlastnického práva k nemovitosti a samotného prodeje uplynula delší doba než 5 let. Tento časový test byl prodloužen na 10 let, což je o 5 let méně, než vyplývalo z původně navrhované varianty zákona.

K odpočtům úroků u nově uzavřených úvěrových smluv na bydlení se mělo dle původního vládního návrhu přistoupit razantně a tato možnost měla být zrušena. Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu zákona tak došlo pouze ke snížení limitu odpočtů a to z 300 000,- Kč na 150 000,- Kč, a to pouze u úvěrových smluv na bydlení uzavřených od 1. ledna 2022.
Jaké dopady na ekonomiku a obchody s nemovitostmi bude mít zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která se tu v mnoho podobách uplatňovala již několik let, nelze s přesností predikovat a nezbývá, než čekat.

Zákon, který zrušil dosavadní Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí si můžete přečíst zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=866&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská