Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Zákaz hidžábu ve škole – porušení základních práv nebo dodržení společenských pravidel?

Somálská studentka žijící v České republice zažalovala pražskou střední školu za to, že jí zakázala nosit na hlavě muslimský šátek – hidžáb během vyučování, a požaduje po ní omluvu a 60.000 Kč jako odškodné. Podle studentky tím škola porušila zásadu rovného zacházení, základní lidské právo, a na základě zahraničních rozhodnutí z Belgie nebo Velké Británie označila takový zákaz za diskriminační v přístupu ke vzdělání z důvodu víry.

Každá ze stran však tvrdí něco jiného. Studentka tvrdí, že před nástupem se během jednání se školou domluvila na tom, že po nástupu ke studiu nebude nosit hidžáb pouze při ošetřovatelské praxi. První školní den však byla ještě před zahájením vyučování pozvána do ředitelny, kde musela vyplnit dokument o ukončení studia.

Ředitelka školy naopak tvrdí, že před zahájením vyučování předvolali studentku do ředitelny z důvodu nedodání dokumentů o povolení k pobytu na území České republiky. Později studentka údajně přinesla oznámení o ukončení studia, ve kterém jako důvod uvedla zákaz nošení hidžábu, což však bylo zcela smyšlené.

Dívky se zastala ombudsmanka Anna Šabatová, která je přesvědčená o tom, že se studentka stala obětí nepřímé diskriminace, protože muslimský šátek je projevem náboženství a náboženství je chráněno jakožto základní lidské právo. Zároveň také uvedla, že řád školy odporuje ústavnímu pořádku České republiky, školskému i antidiskriminačnímu zákonu. Na druhou stranu však zástupce ombudsmanky, Stanislav Křeček, zastává názor, že studentka nemohla být diskriminována, když se kvůli chybějícím dokumentům nestala studentkou školy.

Tato událost v Česku vyvolala bouřlivou diskuzi. Na soudní jednání, které se konalo 18. ledna, přišla široká veřejnost, především však studenti školy, ve které somálská studentka měla studovat. Přišli podpořit svoji ředitelku s tím, že studentka nedodržovala řád, který všichni ostatní dodržují. Ředitelku také přišel podpořit Václav Klaus mladší nebo poslanec Úsvitu Marek Černoch.  Během jednání veřejnost vykřikovala, natáčela a jiným způsobem narušovala průběh jednání, a tak soudkyně vykázala celou veřejnost z jednací síně.

A co si myslíte vy? Je nošení šátku na hlavě základní lidskou svobodou nebo je to záležitost, která by měla být právním řádem regulována?


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská