Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Trestný čin hanobení prezidenta republiky?

Skupina šedesáti čtyř poslanců dolní komory Parlamentu ČR navrhla vrátit do trestního zákoníku trestný čin hanobení hlavy státu. Návrh ustanovení je založen na skutkové podstatě, že kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší tím výkon jeho pravomocí a snižuje tak jeho vážnost. Za spáchání výše uvedeného by pachateli hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci.

Pod návrh se podepsali poslanci z řad ČSSD a hnutí ANO, ze stran opozice dále poslanci KSČM a Úsvitu – Národní koalice.

Navrhovatelé též počítají s novelou zákona o některých přestupcích. Zákon o některých přestupcích nabude účinnosti dne 1. 7. 2017, a společně se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nahradí zákon o přestupcích z roku 1990. Přestupkem by tedy nově mělo být jednání, které zneváží postavení prezidenta republiky při výkonu jeho pravomocí.

Navrhovatelé v důvodové zprávě poukazují na obdobnou zahraniční úpravu jmenovitě v Nizozemsku. Dále uvádějí, že by díky novelám výše zmíněných zákonů nemělo docházet k výtržnostem směřovaným proti prezidentu republiky a k jeho hrubým veřejným urážkám. Předseda KSČM, Vojtěch Filip, je přesvědčen o preventivním účinku navrhovaného trestného činu, resp. přestupku, a tvrdí, že by návrh novely zákonů zaplnil mezeru v zákonech.

Předseda vlády, Bohuslav Sobotka, se proti novelám zákonů staví odmítavě a poukazuje zejména na nežádoucí aplikaci trestního práva v politickém souboji.

Proti novelám zákonů se postavili, zcela pochopitelně, též poslanci z řad pravicové opozice.

Do střetu se dostává svoboda slova a ochrana státu, jehož je prezident republiky symbolem. Veřejné hanobení prezidenta republiky bylo trestné od roku 1923 do roku 1997. V současné době lze veřejné hanobení prezidenta republiky podřadit pod skutkovou podstatu trestného činu pomluvy. Trestné je sdělení nepravdivého údaje o jiném, pokud je tento údaj způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Zahraniční demokracie od trestných činů způsobených slovem spíše upouštějí, předložené novely zákonů se tedy jeví jako krok zpět.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská