Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Strašák pro akcionáře: prodej cenných papírů pravděpodobně čeká zdanění

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Součástí této novely je kromě veřejně debatovaného zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka také nově zavedení zdanění příjmu z úplatného prodeje cenných papírů.

V současnosti je od daně z příjmu osvobozen příjem z úplatného převodu cenného papíru, pokud je splněn tzv. časový test, tedy doba mezi nabytím a převodem cenného papíru musí přesáhnout 3 roky, to samé platí pro příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, kdy stejná doba musí uplynout mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu.

Novela zavádí nové omezení tak, že je osvobozena pouze část příjmu z úplatného převodu cenného papíru za jedno zdaňovací období, tedy za rok, do výše 20 000 000 Kč a dále část příjmu poplatníka za jedno zdaňovací období až do výše 20 000 000 Kč z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu. Část příjmu z úplatného převodu cenného papíru za jedno zdaňovací období převyšující 20 000 000 Kč tedy podléhá dani z příjmu fyzických osob.

Otázkou je, jak vysoké sazbě daně bude příjem z převodu podléhat. Novela nově zavádí dvojí sazbu daně z příjmů fyzických osob a to:
a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Průměrnou mzdou se rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, 48násobek činí pro příští rok 1 701 168,- Kč. Pokud tedy část příjmu z úplatného převodu cenných papírů za jedno zdaňovací období bude do 20 000 000 Kč bude od daně osvobozena, pak ta část příjmu z převodu, která tuto hranici přesáhne bude podléhat zdanění. Pokud tedy příjem překročí 20 000 000 Kč, bude součástí základu daně, jestliže základ daně poplatníka převýší 48násobek průměrné mzdy, tedy zmiňovaných 1 701 168 Kč bude příjem podléhat 23 % zdanění, pokud ovšem bude základ daně nižší, pak se uplatní pouze 15 % daň z příjmu.

Z textu návrhu zákona vyplývá, že limit 20 000 000 Kč pro osvobození od daně z příjmu je samostatný pro příjem z převodu cenných papírů a samostatný pro příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, tedy pokud má poplatník příjem z obojího potom je osvobozen od daně až do výše 40 000 000 Kč.
Nyní je podstatné, jak se k návrhu zákona postaví Senát a jaké znění bude nakonec schváleno.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská