Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Přelomový rozsudek ve Výmaru: soud zrušil povinnost roušek i testů ve školách

Výmarský okresní soud dne 08.04.2021 vynesl rozsudek se sp. zn. Az.: 9 F 148/21, ve kterém zakázal ředitelům a pedagogům dvou německých škol nařizovat a předepisovat žákům těchto škol:

-nošení roušek jakéhokoli druhu,

-vynucovat dodržování rozestupů, které přesahují to co bylo obvyklé před rokem 2020,

-účastnit se rychlotestů k určení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Soud současně nařídil, aby v těchto školách pokračovala prezenční výuka.

Výmarský soud v odůvodnění především uvedl, že povinnost žáku nosit roušky a udržovat rozestupy žáky poškozuje po psychické, fyzické i vzdělávací stránce a narušuje jejich psychosociální vývoj a to bez většího přínosu pro ně nebo pro třetí strany, jak je uvedeno níže. Dále zpochybnil efektivitu používaných testů a to s odkazem na expertní zprávu Institutu Roberta Kocha a vyslovil, že plošné testování nepříznakových žáků nemůže být nařízeno, protože je neproporcionální vzhledem ke své nízké efektivitě.

Dle důkaz, který byl v řízení proveden mají roušky dalekosáhle negativní dopady na psychiku dětí, jejich vývoj a dospívání. Nošení roušek vede k omezení neverbální komunikace a narušení empatie. V řízení byly jako důkazní prostředky provedeny studie říkající, že negativní emoce jako je strach a smutek jsou skrz nonverbální komunikaci čitelné spíše z oblasti očí zatímco například radost spíše z oblasti úst. Bez viditelné nonverbální komunikace z oblasti úst také může být nonverbální komunikace negativně interpretována.

Soud vzal také za prokázané, že nošení roušek narušuje schopnost empatie, ke které je také klíčové čtení nonverbální komunikace z oblasti úst. Opatření jako nošení roušek nebo dodržování rozestupu také vede k tomu, že dítě při užším kontaktu s jiným nebo při nenošení roušky má za to, že sebe a ostatní uvádí do nebezpečí, což může být spojené s pocity strachu a viny, se kterými se dítě kvůli svému věku nemusí umět vypořádat.  Dlouhotrvající pocity strachu mohou mít negativní dopady psychický stav dítěte, například na úrovni motivace, kde je poté chronicky aktivovaný systém vyhýbavého chování, což znamená, že dítě dále neusiluje o věci, kterých chce dosáhnout, ale spíše se chce vyhnout potenciálním ohrožujícím situacím. Nošení roušek a udržování rozestupů dále výrazně narušuje  potřebu dítěte po sociálním kontaktu.

Více informací naleznete v samotném rozsudku s výše uvedenou spisovou značkou.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská