Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Nový stavební zákon

Vláda schválila nový stavební zákon

Dne 24.8.2020 vláda schválila nový stavební zákon, a to navzdory kritice opozičních stran. Zákon je součástí programového prohlášení vlády a jeho aktuální znění nyní míří do sněmovny, kde lze očekávat, že projde ještě dalšími změnami.

Jaké změny přinese úprava?

  • jedno řízení před jedním stavebním úřadem
  • stanovené lhůty, fikce souhlasného vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti
  • nový apelační princip
  • integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů

Jedno řízení před jedním stavebním úřadem

Namísto stávajícího územního a stavebního řízení dojde ke sjednocení a vytvoření jen jednoho řízení. Dojde totiž k vytvoření nové soustavy státní stavební správy. Stavební úřady tedy budou vydávat na základě podané žádosti jedno povolení, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy.

Stanovené lhůty, fikce souhlasného vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti

Nový stavební zákon zavádí lhůty pro orgány. Stavebníci se dozví do 345 dnů (375 dnů u záměrů, kde se musí posoudit vliv na životní prostředí), zda mohou stavět či nikoliv, a to včetně odvolání a přezkumu, přičemž tyto lhůty mají být maximální a nepřekročitelné. Vláda slibuje, že tyto lhůty budou v praxi daleko kratší.

Fungovat má i zrychlené řízení pro případy, kdy nebudou žádné rozpory, tedy kdy stavebník podá kompletní žádost a doloží souhlasy všech účastníků řízení. V tom případě vydá stavební úřad povolení jako první úkon stavebního úřadu v řízení ve lhůtě 30 dnů.

Zákon dále zavádí lhůtu 30 dnů pro vyjádření dotčených orgánů, kterou je možno ve zvláště složitých případech prodloužit o dalších 30 dní. Pokud však dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky, to znamená, že se bude uplatňovat fikce souhlasného vyjádření dotčeného orgánu.

Opatření proti nečinnosti zákon vykládá tak, že pokud obecní stavební úřady nerozhodnou včas, tedy ve lhůtě 30 dnů, 60 dnů nebo 120 dnů podle druhu stavby, případně ve lhůtě prodloužené, převezme řízení nadřízený krajský státní stavební úřad a řízení dokončí namísto nečinného obecního stavebního úřadu.

Nový apelační princip

Nadále už krajský úřad nebude moci vrátit odvolání k novému projednání věci prvoinstančnímu orgánu. Nově bude muset odvolací orgán dle tzv. apelačního principu ve věci rozhodnout. Tedy rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdit nebo změnit.

Integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů

Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu. U těch orgánů, které integrovány nebudou, pak bude platit fikce souhlasu.

Vláda doufá, že nový stavební zákon přinese zásadní sjednocení, zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů a plnou digitalizaci stavebního řízení včetně jednotného zavádění nástrojů e-Government.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nastupovat postupně do poloviny roku 2023.
Aktuální znění zákona můžete nalézt zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská