Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Nezapomínejme na českou vlajku

Vyvěšení státní vlajky není tak prosté, jak se na první pohled může zdát. Český právní řád upravuje nakládání se státními znaky a stanovuje pravidla, za jakých mohou být vystavovány.

Právní úpravu vyvěšování státních vlajek nalezneme v zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně pak v paragrafu sedmém až devátém.

V § 7 odst. 6 se stanovuje, že fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

Dle §  8 odst. 1 „Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt:

b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek;

c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek;

d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

Vlajková etiketa rovněž stanovuje hierarchii při vyvěšování jednotlivých vlajek tak, že první je vždy státní vlajka, poté vlajky cizích států, následně vlajka Evropské unie. Vlajková etiketa dále upravuje, že při společném vyvěšování vlajek různých států na našem území musí být vždy česká státní vlajka vztyčena jako první a spuštěna jako poslední.

Pokud je státní vlajka vyvěšena v rozporu s § 8 zákona o užívání státních symbolů ČR, dle § 13 toho samého zákona se jedná o přestupek, kdy fyzickým, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

 

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská