Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků

Dne 25.1.2021 vláda schválila návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků. Reaguje tak na směrnici Evropské unie č. 2019/904/EU o omezení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí, která se musí transponovat.

Úprava cílí na omezení negativních dopadů určitých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí a zdraví, a to hlavně ve smyslu znečištění vod mikroplasty a plastovými odpady a znečištění lidských sídel, přírody a krajiny plasty. Cílem úpravy je také podpora oběhového hospodářství, tedy získávání druhotných surovin a využívání recyklátu a omezení spotřeby neekologických variant výrobků. Definuje nové povinnosti výrobců ve vztahu k těmto výrobkům.

Návrh stanoví přímý zákaz uvádění výrobků na trh, který se týká vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Je zde předpoklad, že po schválení zákona parlamentem začne zákaz uvádění na trh platit po 1.7.2021, výrobci však budou moci ještě rok po schválení zákona doprodat své zásoby.

Nově také budou muset výrobci označovat výrobky z plastů, jelikož Evropská komise vydala již na konci roku 2020 nařízení týkající se jednotné podoby značení. Toto se bude týkat např. značení cigaret s filtry, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Návrh zákona zavádí rozšířenou odpovědnost výrobců určitých plastových odpadů, ta spočívá v tom, že se výrobci budou podílet na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. V praxi tak bude docházet ke spolupráci výrobců s obcemi prostřednictvím kolektivních systémů, díky nimž obce získají finanční příspěvky na úklid.

Plnění nového zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

 

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská