Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Elektronická evidence tržeb v praxi

V jednom z posledních článků jsme se zaměřili na elektronickou evidenci tržeb (dále též jako „EET“). Nyní bychom vám rádi nastínili fungování EET v praxi.

Koho a kdy se EET konkrétně dotkne?

V souvislosti se zaváděním EET jsou ekonomickým subjektům přiřazovány číselné kódy vedené pod zkratkou „CZ-NACE“. Pro vygenerování kódu je nutné znát identifikační číslo osoby (známé též jako „IČO“) příslušného ekonomického subjektu. IČO stačí zadat do databáze vedené Českým statistickým úřadem pod odkazem http://apl.czso.cz/irsw/.

Jak již bylo řečeno posledně, od 1. 12. 2016 se EET bude týkat segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Tyto profesní skupiny nesou kódové označení CZ-NACE 55 a 56. Od 1. 3. 2017 se k EET připojí segment maloobchodu a velkoobchodu (CZ-NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Ve třetí fázi zákon počítá se zapojením podnikatelů provozujících všechny ostatní činnosti, a to od 1. 3. 2018. Tato třetí skupina se týká též svobodných povolání, jako jsou např. lékaři či advokáti. V poslední, čtvrté fázi, se do EET zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti, a to od 1. 6. 2018 (CZ-NACE 13-17, 20.4, 22, 23, 25 a 31).

E-shopy a bez/hotovostní platby

Významným ekonomickým subjektem, kterého se EET dotkne, jsou internetové obchody (známé též jako „e-shopy“), kterých je v České republice bezmála 35.000. E-shopy spadají do kategorie maloobchodu, tudíž podlehnou povinnosti podřídit se EET k 1. 3. 2017.

EET podléhají zejména hotovostní platby a platby prováděné prostřednictvím platebních karet, nikoli však bezhotovostní platby převodem, popř. přímým vkladem na účet. Informace o bezhotovostních platbách mohou dozorující orgány Finanční správy získat od bank na vyžádání. Okolo platebních bran panují nejasnosti a doposud není zřejmé, zda budou tyto platby EET podléhat.

Účtenky

Obchodník je povinen oproti platbě vystavit účtenku s unikátním kódem. Zákazník však není povinen účtenku od obchodníka převzít. Zákon o evidenci tržeb počítá se zavedením doplňkových motivačních nástrojů, jako je např. účtenková loterie. Na rozdíl od Chorvatska či Slovenska je zvažována spíše nepravidelně, tematicky či regionálně zaměřená loterijní kampaň, která by udržela zájem a motivaci spotřebitelů vyžadovat od svého obchodníka účtenku a nepřímo ho tak nutila tržby evidovat.

V případě nefunkčnosti internetového připojení může obchodník vydat účtenku bez unikátního vygenerovaného kódu, data ale musí Finanční správě zaslat v dodatečné lhůtě 48 hod od převzetí platby. Je zřejmé, že časté výpadky internetového připojení by mohly být důvodem kontroly orgánů Finanční správy. Objektivní neschopnost zajistit internetové připojení je důvodem žádosti o výjimku z EET (toto by se mohlo týkat např. horských chat).

Výjimky z EET

Není stanovena žádná minimální výše platby, EET tedy bude podléhat nákup zboží i v řádu korun. Zákonnou výjimkou, nepodléhající EET, je prodej zboží v automatech, neboť tyto technicky neumožňují připojení k síti a tisk účtenky oproti platbě. Dalšími výjimkami jsou např. tržby z poštovních služeb, tržby z jízdného při pravidelné hromadné přepravě osob či ze stravování a ubytování poskytovaného studentům.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská