Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Elektronická evidence tržeb – jaké změny lze od prosince očekávat?

EET – o co se jedná?

Elektronická evidence tržeb (dále též jako „EET“) spočívá, zjednodušeně řečeno, v povinnosti obchodníka vystavit zákazníkovi oproti platbě účtenku. Veškeré příchozí platby, ať již v hotovosti, platební kartou, šekem či směnkou, jsou prostřednictvím internetového připojení odesílány Finanční správě. Finanční správa v rámci jedné až dvou vteřin vygeneruje unikátní kód, který je na účtenku zapsán. Obchodník je povinen účtenku vystavit, avšak zákazník nemá povinnost tuto převzít. Kontrolu nad EET vykonávají orgány Finanční správy a orgány Celní správy.

Obdobný systém dle informací ministerstva financí zavedlo již 14 členských států EU. Ve většině zemí nejsou však pokladny prostřednictvím internetového připojení spojeny s orgány finanční správy. Čeští zákonodárci se inspirovali zejména chorvatským modelem fungování EET. Se zavedením EET došlo v Chorvatsku ke snížení sazby DPH za restaurační služby z 25% na 10%, přičemž výše vybraných peněz z DPH zůstala obdobná částce vybrané před zavedením EET.  Je otázkou, zda lze podobné snižování DPH očekávat i v České republice.

Kritici EET poukazují na finanční náklady spojené se zavedením EET, které mohou mít, zejména pro malé podnikatele, likvidační následky. Za zmínku však stojí, že podnikající fyzické osoby získají jednorázovou slevu na dani ve výši 5.000,- Kč na pořízení evidenčních zařízení.

Od kdy vzniká povinnost k EET?

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb ze dne 13. 4. 2016 vstoupí v účinnost dne 1. 12. 2016. Zákon původně zamýšlel celoplošné zavedení EET. Tento návrh Poslaneckou sněmovnou neprošel a opozici se podařilo prosadit postupné zavádění režimu evidence tržeb. Od 1. 12. 2016 se tak EET bude týkat pouze segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Od 1. 3. 2017 se k EET připojí segment maloobchodu a velkoobchodu. Ve třetí fázi zákon počítá se zapojením podnikatelů provozujících všechny ostatní činnosti, a to od 1. 3. 2018. V poslední, čtvrté fázi, se do EET zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti, a to od 1. 6. 2018.

Co je k EET potřeba?

Obchodník bude muset disponovat jednak internetovým připojením. Díky internetovému připojení bude přijatá platba zaslána Finanční správě, která obratem vygeneruje unikátní kód, který bude posléze zapsán na účtenku. Obchodník bude dále potřebovat přístroj s příslušným softwarem, který je schopen internetového připojení a vygenerování požadované účtenky. Pokladny splňující výše uvedené požadavky lze zakoupit přibližně od 6.000,- Kč.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská