Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Novela Listiny základních práv a svobod – právo bránit se i se zbraní

Dne 21.7.2021 schválil Senát České republiky novelu ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listiny základních práv a svobod, která zakotvuje právo bránit sebe i jiné i se zbraní.

Listina základních práv a svobod se bude v článku 6 odst. 4 rozšiřovat na konci odstavce o větu: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Tato věta obecně nepřináší do českého právního řádu žádnou novinku, jelikož možnost bránit život svůj i jiného člověka se zbraní je umožněna v rámci nutné obrany držitelům zbrojního průkazu, kteří mají skupinu E k ochraně života, zdraví nebo majetku (. Nadto, Česká republika má jeden z nejlepších a plně funkčních zbraňových zákonů na světě, nevykazuje žádný terorismus a spáchaných zbraňových trestných činů je naprosté minimum.

Tato novela je důležitá proto, že se stává součástí Listiny základních práv a svobod a je vnesena do ústavního pořádku České republiky. To znamená, že dokáže zabránit tomu, aby mohlo být právo bránit se i se zbraní omezeno běžným zákonem. Navíc posiluje pozici České republiky při projednávání unijních regulací.

Novela je totiž reakcí na odzbrojovací tendence Evropské unie, a zvláště pak na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017 (dále jen „Směrnice“). Ta byla vypracována po teroristických útocích v Evropě v roce 2015 a omezovala legální držitele zbraní.

Směrnice zásadním způsobem upravovala kategorie, do kterých se zbraně zařazují a pro jejichž nabytí je potřeba splňovat konkrétní pravidla a podmínky. Zakazovala některé poloautomatické zbraně (typicky v ČR populární Sa vz. 58), zásobníky s kapacitou nad 10 nábojů u dlouhých zbraní, zásobníky s kapacitou nad 20 nábojů u krátkých zbraní. Upravovala povinnost registrace poplašných a signálních zbraní, znehodnocených zbraní, reprodukce historických zbraní, upravovala snížení hranice platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let a další.

Senát České republiky se Směrnicí nesouhlasil, a to především proto, že neviděl souvislost mezi novou zásadní regulací legálně držených zbraní a bojem proti terorismu, vzhledem k tomu, že teroristické útoky jsou povětšinou páchané za použití nelegálních zbraní.

Česká republika proti této směrnici podala dne 9. srpna 2017 žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie na její neplatnost. Žalobu České republiky podpořilo Maďarsko a Polsko, i přesto ale Soudní dvůr Evropské unie dne 3. prosince 2019 žalobu zamítl. Česká republika nato musela přijmout kontroverzní směrnici v nezbytně nutném rozsahu a to například:

  • přijmout nové kategorie zbraní (a tím zakázat nabývání některých doposud legálních zbraní);
  • zakázat nabývání zásobníků s kapacitou nad 10 nábojů u dlouhých a 20 nábojů u krátkých zbraní, pokud nabyvatel nemá výjimku udělenou PČR;
  • zakázat nabývání některých druhů střeliva, pokud nabyvatel nemá výjimku udělenou PČR;
  • zavést registraci poplašných, signálních, znehodnocených zbraní a reprodukcí historických zbraní;
  • zbrojní průkaz má nadále platnost 10 let, avšak je nutný přezkum po 5 letech, zda držitel stále splňuje podmínky;
  • prodejci a zprostředkovatelé zbraní mají povinnost okamžitého hlášení jakékoliv transakce pověřeným národním úřadům, které mají povinnost uchovávat databázi informací o zbraních 30 let po jejich zničení;
  • nákup zbraně přes internet je dovolen pouze, pokud identita a povolení nákupčího jsou zkontrolovány prodejcem/zprostředkovatelem/veřejnou mocí.

Na základě Směrnice, byla připravena petice na zakotvení práva na zbraň do ústavního pořádku ČR, kterou podepsalo více než 110 000 českých občanů (mezi petenty byl i prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil a předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček). Následně senátoři výboru pro petice projednali dne 23. 7. 2019 podporující zakotvení ústavního práva na zbraň, na základě kterého připravila skupina senátorů senátní návrh ve formě doplnění „Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní„ do Listiny základních práv a svobod.

I s novelou musíme dodržovat přijatá nařízení a směrnice Evropské unie, jejím smyslem je zakotvit do Listiny základních práv a svobod právo bránit se i se zbraní a neumožnit omezení tohoto práva.

Účinná bude novela nejdříve 1. srpna 2021 nebo nejpozději 1. září 2021, v závislosti na tom, kdy ji prezident podepíše.

 

Tým AK Sudolská

 


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská